Select Page
A comparative photocatalytic study of TiO2 loaded on three natural clays with different morphologies
Wu, Aichun; Wang, Duoxiao; Wei, Chao; Zhang, Xudong; Liu, Zhangsheng; Feng, Peizhong; Ou, Xuemei; Qiang, Yinghuai; Garcia, Hermenegildo; Niu, Jinan;
Applied Clay Science (2019), 183, 105352.
~2 Citings
Impact factor: 4.60